Aktualności

2017-12-05 10:41:03
Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. informuje, właścicieli lokali mieszkalnych nieruchomości zarządzanych przez "ADM" oraz wszystkich użytkowników lokali gminnych będących w Zarządzie Spółki, o obowiązku aktualizacji ilości osób w nich zamieszkujących.
 
2017-10-06 10:40:12
www.strategia.bydgoszcz.pl
 
2017-09-18 10:38:00
Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanychz bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylkoniewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny.

Dla prasy

„Estetyka wokół domu”

Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. już po raz trzeci zorganizowała konkurs „Estetyka wokół domu” dedykowany Wspólnotom Mieszkaniowym, które w szczególny sposób zadbały o poprawę estetyki przestrzeni wokół budynku.


Pod koniec czerwca rozstrzygnięto konkurs „Estetyka wokół domu”, który „ADM” Sp. z o.o. przygotowała dla zarządzanych przez siebie Wspólnot Mieszkaniowych. Warunkiem uczestnictwa, wzorem lat ubiegłych, była konieczność posiadania uregulowanej sprawy gruntu wokół budynku oraz jego efektowne zagospodarowanie.

Do konkursu przystąpiło jedenaście Wspólnot, które zgłosiły w sumie dziewięć terenów. W tym roku aż pięć z nich otrzyma nagrody finansowe, zasilające konto nieruchomości.
Wybór nie był łatwy, gdyż zgłoszone Wspólnoty naprawdę mogły pochwalić się pięknym, zadbanym otoczeniem wokół budynku. W zeszłym roku oprócz trzech miejsc na podium, Komisja przyznała dodatkowo wyróżnienia. W tym roku było inaczej ponieważ trzeciego miejsca nie przyznano. Zamiast tego Komisja dodatkowo postanowiła wyróżnić trzy Wspólnoty – informuje Magdalena Marszałek – rzecznik Spółki.

Celem konkursu jest docenienie inwencji mieszkańców w tworzenie ciekawych przestrzeni wokół miejsca zamieszkania, ale także zachęcenie do uregulowania spraw gruntowych wokół posesji.
Rzeczywiście naszym celem jest zmobilizowanie Wspólnot Mieszkaniowych do wykupu lub dzierżawy działek przylegających do nieruchomości. Często zdarza się, że Wspólnoty pomimo tego, że korzystają z terenów - tego nie robią, a szkoda, gdyż zadbany budynek znacznie zyskuje, kiedy osadzony jest w ładnym otoczeniu – mówi Marszałek.

Między innymi dlatego Spółka w ostatnim czasie nawiązała współpracę z UTP, w ramach której studenci przygotowują propozycję projektów zagospodarowania terenów wokół budynków.
Pierwsze projekty już trafiły do mieszkańców jednej ze Wspólnot Mieszkaniowych i jeżeli zostaną zaakceptowane jest szansa na ich realizację – dodaje rzecznik.

Konkurs powoli na stałe wpisuje się w kalendarz inicjatyw Spółki. Nagrody finansowe z pewnością stanowią nie lada zachętę.
III edycja pokazała, że Wspólnoty Mieszkaniowe – których liczba w ostatnich latach wzrasta – w widoczny sposób wpływają na poprawę estetyki naszego miasta, więc o ile to tylko możliwe, wszelkimi sposobami należy zachęcać mieszkańców do podejmowania aktywnych działań na rzecz polepszenia wizerunku każdego zakątka Bydgoszczy.

Zdjęcia atrakcyjnie zagospodarowanych przestrzeni przydomowych będzie można obejrzeć na stronie internetowej Spółki oraz samemu – wybierając się na wycieczkę – w poszukiwaniu inspiracji.

 


 

Plany remontowe na 2015 rok

Komunalna spółka ADM w tym roku przeznaczy ponad 18 mln złotych na inwestycje i remonty. Planowana jest między innymi kompleksowa termomodernizacja kilku budynków.


Na 2015 rok ADM zaplanowała zadania inwestycyjne na kwotę 11,2 mln złotych. Część tych środków, około 3,6 mln zostanie wykorzystana w ramach programu KAWKA I. Polega ona na kompleksowej termomodernizacji budynków mieszkalnych, które podłączone zostaną do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dodatkowo zostanie w nich wymieniona stolarka okienna i drzwiowa oraz wykonane docieplenie przegród międzyokiennych.

Pozostała kwota z puli na inwestycje wykorzystana zostanie na modernizację komunalnego zasobu nieruchomości, w tym odnowienie 200 pustostanów i prace termo modernizacyjne w kolejnych 5 budynkach ( Żeglarska 69 (segment 1 i segment 2), Broniewskiego 1 (budynek użytkowy), - Gdańska 37 , Łokietka 32). Dla kolejnych 7 przygotowana zostanie dokumentacja projektowa.

Z kolei na typowe remonty miejska spółka przeznaczy 7,2 mln zł. Środki te zostaną wydane przede wszystkim wymianę instalacji wewnętrznych, remonty dachów, roboty ogólnobudowlane, opracowania niezbędnych dokumentacji projektowych. Odnowione zostaną też elewacje kolejnych 3 budynków Gdańska 63, Chwytowo 5, Kordeckiego 19.

 PROFESJONALNIE ZARZĄDZAĆ

Zarządca Nieruchomości to ostatnimi czasy zawód cieszący się dużym powodzeniem, jednak wciąż odczuwalny jest niedobór fachowców na tym polu. Gwałtowne ożywienie w sektorze mieszkalnictwa jak i rozwój budownictwa, obserwowane w ostatnich latach, wymogło zapotrzebowanie na usługę, jaką jest zarządzanie i administrowanie nieruchomościami. Jak grzyby po deszczu zaczęły pojawiać się firmy proponujące swoje usługi w tym zakresie. Szybko jednak okazało się, że jednym z problemów, z jakimi przyszło się zmierzyć był brak profesjonalnie przeszkolonej kadry w dziedzinie zarządzania.
Kim zatem jest Zarządza Nieruchomości? Osoba na tym stanowisku zazwyczaj ma pod opieką budynki mieszkalne, użytkowe, wspólnoty mieszkaniowe czy niejednokrotnie nawet całe osiedla. W gestii jego obowiązków leży m.in. obsługa w zakresie sprawnej dostawy wszystkich mediów, realizacja bieżących przeglądów technicznych zgodnie z wymogami prawa budowlanego, realizacja koniecznych konserwacji i napraw, sprawne usuwanie awarii, przeprowadzenie remontów, nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w zarządzanym obiekcie a ponadto naliczanie miesięcznych wymiarów opłat, ewidencjonowanie i rozliczanie tzw. zaliczek na poczet kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości a także podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania dodatkowych przychodów na rzecz mieszkańców, czy to z wynajmu, czy dzierżawy niezajętych powierzchni.... Jak widać obowiązków nie mało a ich niedopełnienie niejednokrotnie może być tragiczne w skutkach.
Częste kontakty z ludźmi, nierzadko roszczeniowa postawa klientów sprawiają, iż dobry Zarządca winien cechować się odpowiednimi predyspozycjami psychicznymi, takimi jak odporność na stres, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, otwartość i kontaktowość, zdolność wzbudzania zaufania itp.
Jak zostaje się Zarządcą? Obecnie, aby uzyskać Państwową Licencję Zarządcy Nieruchomości należy spełnić kilka ustawowych warunków. Po pierwsze, aby zostać zarządcą należy legitymować się wykształceniem wyższym i dodatkowo mieć ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzenia nieruchomościami, które spełniają minima programowe określone przez Ministra Infrastruktury. Ponadto należy odbyć odpowiednio udokumentowaną praktykę, posiadać pełnię praw obywatelskich, spełniać kryteria niekaralności i uzyskać decyzję o przyznaniu licencji, podjętą przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Ministra Infrastruktury. Droga niełatwa a pomimo tego liczba ubiegających się o wydanie Państwowej Licencji Zarządcy Nieruchomości ciągle wzrasta.
W Bydgoszczy najwięcej, bo około 40 zarządców legitymujących się Państwową Licencją, pracuje w „ADM” Sp. z o.o., która aktualnie zawiaduje prawie 2150 budynkami mieszkalnymi oraz 157 obiektami niemieszkalnymi a ponadto zarządza około 750 Wspólnotami Mieszkaniowymi oraz realizuje inwestycję polegającą na budowie 260 mieszkań komunalnych wraz z infrastrukturą zewnętrzną, skupioną w dwóch miniosiedlach.
Tak wielkimi zasobami nie dysponuje nikt inny, nie tylko w Bydgoszczy, ale także w woj. kujawsko-pomorskim. Prawie 70 proc. budynków „ADM” znajduje się w ścisłym centrum Bydgoszczy i powstało przed 1939 rokiem. Dysponując starymi budynkami firma ustawicznie zabiega o utrzymanie ich zabytkowego charakteru. W ciągu minionych lat Spółka odrestaurowała elewację 27 takich kamienic, a to jeszcze nie koniec prac. Bez profesjonalnej kadry trudno byłoby dobrze zarządzać tak dużą ilością nieruchomości i sprostać wszystkim zadaniom wynikającym z roli rzetelnego zarządcy.
MIESZKAĆ CIEPLEJ I TANIEJ

Polska Korporacja Termorenowacji już dwukrotnie doceniła Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o., przyznając w 2006 i 2007 roku Złotą Statuetkę Termorenowatora – za propagowanie i wdrożenie w życie idei termomodernizacji budynków mieszkalnych.
Od kilku lat ADM prowadzi intensywne starania zmierzające w kierunku minimalizowania strat ciepła w zarządzanych przez siebie budynkach wspólnotowych. Z pomocą Polskiej Korporacji Termorenowacyjnej „ADM” Sp. z o.o. stara się pozyskiwać nawet 25 procentowe dofinansowanie na inwestycje, zmierzającą do maksymalnego ograniczania ubytków ciepła. Bezzwrotne premie na ten cel przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie zaś brakująca kwota pochodzi z kredytu. Przedsięwzięcie realizuje się, na podstawie tzw. audytu energetycznego, czyli opracowania określającego warunki techniczne i analizę ekonomiczną inwestycji, ze wskazaniem optymalnego rozwiązania na oszczędność energii. Zrealizowanie inwestycji gwarantuje oszczędności ciepła rzędu od 15-30% w skali roku. Za zaoszczędzone pieniądze wspólnoty spłacają zaciągnięty kredyt w wyznaczonym terminie tj. maksymalnie w przeciągu 10 lat.
Dotychczas z przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w Bydgoszczy skorzystało wiele wspólnot, pozostających pod zarządem Administracji Domów Miejskich. Dla przykładu, na samych tylko Wyżynach 36 budynków wielorodzinnych skorzystało z premii zaś na Kapuściskach 20 wspólnot jest w trakcie jej realizacji. Średni koszt takiej inwestycji to około 260 tys., są to jednak pieniądze, które szybko się zwracają a efekt inwestycji jest odczuwalny przez wiele lat.


Materiały do pobrania

 

 
 
 
 
Dołącz do nas