Aktualności

2022-04-13 11:20:20
Przed nami Święta Wielkiejnocy,z tej okazji składamynajserdeczniejsze życzeniazdrowych, rodzinnych świątw atmosferze domowego ciepła Zarząd i PracownicyAdministracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o.  
 
2021-04-15 09:08:17
 
2020-09-03 08:06:59
1 września ruszyła druga edycja Rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Zabawa potrwa przez 30 dni. Celem projektu jest przede wszystkim propagowanie aktywnego wypoczynku, promocja turystyki rowerowej, promocja jazdy rowerem, jako alternatywnego środka transportu oraz  wdrażanie idei smart city w miastach.

List do Wspólnot Mieszkaniowych

2009-06-08 09:46:19

Szanowni Państwo!
W związku ze zmianami organizacyjnymi, które odbywają się w Spółce ADM, czujemy się w obowiązku osobiście poinformować Państwa o nich, jak również o celach jakie chcemy osiągnąć w wyniku ich wdrożenia.
Z dniem 1 lipca bieżącego roku, w ramach nowej struktury Spółki, zostanie wyodrębniona jednostka organizacyjna dedykowana do zarządzania nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych oraz 4 jednostki do administrowania zasobem gminnym.
Zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi dotychczas odbywało się w 9 jednostkach organizacyjnych - Rejonach Obsługi Mieszkańców. Oprócz tych zadań prowadzone tam były również te związane z zarządzaniem zasobem gminnym. Taki podział był zdeterminowany tylko i wyłącznie lokalizacją budynków. Spowodowało to, w wielu jednostkach, brak specjalizacji pracowników oraz nieprzejrzysty podział obowiązków, co w konsekwencji wpłynęło na jakość świadczonych usług.
Nadrzędnym celem zmian jest niewątpliwie wyjście naprzeciw Państwa oczekiwaniom poprzez doświadczonych i wyspecjalizowanych administratorów nieruchomości. To im zostanie powierzona wyłączna opieka nad lokalami w konkretnie przypisanych Wspólnotach Mieszkaniowych. Umożliwi to bezpośredni i łatwy kontakt z administratorami. Wdrożenie zmian zapewni również optymalizację świadczonej usługi zarządzania, przede wszystkim w zakresie kosztów zarządzania, a co równie ważne, przejrzysty rozdział tych kosztów od kosztów administrowania komunalnym zasobem mieszkaniowym.
Gwarancją skuteczności nowych rozwiązań jest niewątpliwie Pani Ewa Jankowska – Kierownik nowej jednostki, której wieloletnie doświadczenie i specjalizacja są niepodważalne. W ADM Sp. z o.o. została zatrudniona w 1995 roku, a licencję zarządcy otrzymała w 2000 roku. W momencie wejścia w życie ustawy o własności lokali, osobiście przygotowywała pracowników, stanowiska i systemy do zarządzania Wspólnotami.
Główna siedziba nowej jednostki będzie się mieścić przy ul. Toruńskiej 36. Po przebudowie będzie dysponowała pomieszczeniami biurowymi dla 80 osób oraz salą konferencyjną. W celu zapewnienia płynnego wprowadzania zmian zdecydowaliśmy się na utrzymanie budynku przy ul. Modrzewiowej 23, jako drugiej siedziby tej jednostki. Jesteśmy przekonani, iż lokalizacje po dwóch stronach rzeki zapewnią Państwu łatwy dostęp do naszych usług. W tym miejscu pozwolimy sobie po raz kolejny podkreślić, iż nadrzędnym celem przeprowadzanych zmian jest zbliżenie zarządcy, jako świadczącego usługę do Klienta, co znacznie poprawi jakość świadczonych przez nas usług.
Gwarantujemy Państwu również wyspecjalizowany, dedykowany wyłącznie do obsługi Wspólnot, pion techniczny. W jego skład wejdą pracownicy o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu. Zapewni to z naszej strony szybką reakcje i sprawną realizację powierzanych zadań.
Do końca bieżącego roku zostanie opracowana strona internetowa (www.admwm.pl). Umożliwi ona Państwu bezpośredni dostęp do aktualnych przepisów, niezbędnych informacji oraz zapewni stały kontakt z pracownikami zarządzającymi nieruchomościami.
Jesteśmy przekonani, że w wyniku wdrożenia opisanych zmian, będziecie nas Państwo postrzegali jako profesjonalnego zarządcę Waszych nieruchomości.
Za naszą bezkonkurencyjnością zdecydowanie przemawia rzetelność, doświadczenie i kwalifikacje, a proponowane zmiany służą sprawniejszemu świadczeniu usług zgodnie z Państwa oczekiwaniami.


Z wyrazami szacunku
Anna Zarzycka – Rzepecka (Prezes Zarządu), Roman Dembek (Wiceprezes Zarządu)Od 1 lipca 2009r. funkcjonować będą następujące jednostki:

Rejon Obsługi Mieszkańców ROM 1
ul. Łomżyńska 33, 85-801 Bydgoszcz
tel. 052 34-88-861

Rejon Obsługi Mieszkańców ROM 2
ul. Broniewskiego 10, 85-316 Bydgoszcz
tel. 052 34-88-788

Rejon Obsługi Mieszkańców ROM 3
ul. Gdańska 9, 85-005 Bydgoszcz
tel. 052 34-88-920

Rejon Obsługi Mieszkańców ROM 4
ul. Fordońska 38, 85-719 Bydgoszcz
tel. 052 34-88-760

Rejon Obsługi Mieszkańców ROM 5 - ADMWM
ul. Toruńska 36, 85-023 Bydgoszcz
tel. 052 34-88-728
Filia
ul. Modrzewiowa 23, 85-631 Bydgoszcz
tel. 052 34-88-744