Aktualności

2022-04-13 11:20:20
Przed nami Święta Wielkiejnocy,z tej okazji składamynajserdeczniejsze życzeniazdrowych, rodzinnych świątw atmosferze domowego ciepła Zarząd i PracownicyAdministracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o.  
 
2021-04-15 09:08:17
 
2020-09-03 08:06:59
1 września ruszyła druga edycja Rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Zabawa potrwa przez 30 dni. Celem projektu jest przede wszystkim propagowanie aktywnego wypoczynku, promocja turystyki rowerowej, promocja jazdy rowerem, jako alternatywnego środka transportu oraz  wdrażanie idei smart city w miastach.

I Edycja Konkursu „Estetyka wokół domu”

2013-02-11 12:18:30

Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. zaprasza wszystkie Wspólnoty Mieszkaniowe, które w szczególny sposób zadbały o poprawę estetyki przestrzeni wokół budynku, do wzięcia udziału w konkursie.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie, który zawiera także Kartę Zgłoszenia.


Regulamin konkursu pt. „Estetyka wokół domu” organizowanego przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Spółka z o.o.
 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem konkursu jest Administracja Domów Miejskich „ADM” Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. J.J. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz, zwana dalej Organizatorem.
  2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepiej zagospodarowanej przestrzeni wokół nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej.
  3. Zasady konkursu zawarte są w niniejszym regulaminie. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej, w siedzibie głównej Spółki oraz na Rejonach Wspólnot Mieszkaniowych RWM-1 i RWM-2.
  4. W konkursie mogą brać udział wyłącznie Wspólnoty Mieszkaniowe którymi zarządza „ADM” Sp. z o.o..
  5. Przez przystąpienie do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w regulaminie.
  6. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń i wyłonienia zwycięzcy, Organizator powoła Komisję Konkursową. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 2. Nagrody i zasady ich przyznawania
  1. W konkursie ogłoszonym podczas rocznego zebrania WM przewidziane są następujące nagrody (pomniejszone o ustawowy podatek), które ufundował Organizator:
   • za zajęcie I miejsca – 5000 zł
   • za zajęcie II miejsca – 3000 zł
   • za zajęcie III miejsca – 1000 zł
  2. Nagrody przelane zostaną na konto WM i będą wykorzystane w ramach funduszu remontowego.
  3. Zdobywcy nagród nie mogą domagać się wypłaty ich równowartości w gotówce.
  4. Każda WM może wygrać maksymalnie jedną nagrodę.

 3. Zasady konkursu „Estetyka wokół domu”
  1. Aby wziąć udział w konkursie „Estetyka wokół domu” uczestnicy muszą posiadać uregulowaną sprawę gruntu wokół budynku tzn. teren powinien być wykupiony lub dzierżawiony.
  2. Przestrzeń wokół budynku powinna być zagospodarowana zgodnie z wolą mieszkańców danej WM i w widoczny sposób wpływać na poprawę estetyki najbliższego otoczenia.
  3. WM powinna poprawnie wypełnić kartę zgłoszenia konkursowego dostępną u administratora danej nieruchomości.
  4. Uczestnicy powinni wpisać dane Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządu WM oraz wyrazić zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z konkursem.
  5. Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2013 r.
  6. O rozstrzygnięciu Konkursu zadecyduje specjalna Komisja Konkursowa, której skład osobowy ustali Organizator.
  7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu a wyniki zamieszczone będą na stronie internetowej Organizatora oraz będą dostępne w punktach obsługi Wspólnot Mieszkaniowych (RWM-1 i RWM-2).

 4. Inne postanowienia
  1. Organizator będzie uprawniony informować publicznie o uczestnictwie poszczególnych Wspólnot w konkursie i jego wynikach, w tym w celach promocyjnych.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści regulaminu w trakcie trwania konkursu.
  3. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.

 

Karta zgłoszeniowa do pobrania: karta_zgloszeniowa.doc